Levering

Orderbevestiging, Aanlevering, Levertijden en Afleveringen

Van alle ontvangen orders ontvangt U als klant een orderbevestiging waarin prijzen leverdata en betalingsvoorschriften duidelijk zijn vastgelegd. De aflevering en overname van de goederen is Loods PPI Grubbenvorst.

De leveringstermijn kan echter pas ingaan indien de door U aan te leveren EPS, Foam of Houtmaterialen op de daartoe afgesproken termijn zijn aangeleverd.

Mocht dit om wat voor redenen niet haalbaar zijn dan krijgt U van ons een nieuwe leveringtermijn aangereikt.

Het afhalen van de gespoten EPS, Foam en Houtmaterialen gebeurt in onderling overleg .

Onze verdere leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd onder nr. ….bij de Kamer van Koophandel te Venlo of kunnen U indien gewenst door ons ter beschikking worden gesteld.

Klanteneisen en wensen w.o. geheimhouding

Vele van onze klanten of eindafnemers willen speciale effecten aangebracht zien op de door hen aangeleverde EPS , Foam of Houtmaterialen. Wij denken hierbij o.a. aan hamerslageffecten, bijzondere kleurstellingen etc. Een grote variëteit van onze mogelijkheden willen wij gaarne op individuele basis met U bespreken.

Exclusiviteit

Gezien de exclusiviteit in vormgeving van vrijwel al de door ons gespoten producten van U of Uw eindafnemers is geheimhouding onzerzijds een vereiste. U wilt er immers van op aan kunnen dat wij op geen enkele wijze met Uw producten zelfstandig gaan handelen of deze zonder Uw schriftelijke toestemming als referentie gaan gebruiken.

Producttoepassingen en specialiteiten

Niet alle aangeleverde EPS, Foam of Houtmaterialen kunnen op eenzelfde wijze worden gespoten. Het blijkt dat de eigenschappen van deze materialen per soort speciale verftoepassingen vereisen. Met U zal op voorhand worden overlegd welk door ons aan te brengen systeem kan worden gehanteerd en wat daar voor U de consequenties voor zijn.

Ook toepassingen buiten EPS Foam of Hout zijn mogelijk. Wij denken hierbij bv. aan glasbehandelingen, lichtgevende verven op diverse ondergronden, metallic kleurtoepassingen, MDF materialen, anti - slipverf b.v. eettafels in ziekenhuizen etc.etc.etc.

Productbeschrijvingen

Als PPI kunnen wij ons niet veroorloven verfmaterialen te verwerken, welke niet genormeerd zijn. Onze toeleveranciers hebben ons de schriftelijke garanties gegeven dat de aan ons geleverde materialen DIN genormeerd zijn en overal aan de Europese eisen t.a.v. onder andere brandveiligheid en giftigheid voldoen. Dit geeft ons en U de geruststelling dat wij volgens deze normen de door U aangeleverde EPS, Foam - en Houtmaterialen conform bewerken.

Mocht U of Uw afnemers dit wensen dan kunnen wij U de daartoe behorende DIN nummers doen toekomen. In dat geval wordt door ons met U overlegd welke gegevens naar buiten en aan wie worden verstrekt. Dit om eventueel misbruik te voorkomen.