Offertes

Daar het merendeel van onze diensten verf bewerkingen zijn voor Foam, EPS en Houtafwerkingen werken wij zoveel mogelijk met gestandaardiseerde offertes vanuit onze standaard prijslijst.

Gedetailleerde prijsoffertes kunnen worden gemaakt indien de afwijkingen van onze standaardoffertes daartoe noodzakelijk zijn. Immers de vormgeving en de kwaliteit van de EPS materialen ,Hout- en Foamafwerkingen kunnen klant specifiek zijn.

De door ons afgegeven offertes zijn op grond van de daartoe in te kopen materialen maximaal twee maanden geldig!

Wederzijdse referentie

Vanzelfsprekend wilt U de zekerheid hebben dat Uw bij ons aangeleverde EPS, Foam en Houten materialen vakkundig worden bewerkt. Onze DIN genormeerde verfsystemen voor deze materialen en onze 15 jarige expertise hebben onze klanten en Uw afnemers in staat gesteld rendabel te werken.

Referenties zijn op verzoek verkrijgbaar.

Bemonstering

Speciale vormgevingen in EPS , Foam en Hout bewerkingen kunnen op voorhand worden gespoten, waarna het offerte traject kan worden gestart.

Mocht U voor Uw klanten monsterstalen nodig hebben van de door U te leveren materialen in EPS , Foam of Hout dan zijn wij in staat U deze tegen een gereduceerde prijs aan te bieden.

Op deze stalen staat dan wel ons logo en vermelding dat deze door PPI zijn gespoten.

In incidentele gevallen is het mogelijk ook op andere ondergronden dan EPS, Foam of Hout een bemonstering te doen. Dit wordt dan in onderling overleg worden uitgewerkt.